Geheim is geheim

De huisarts, de hulpverlener bij de GGZ, de maatschappelijk werker en andere hulpverleners hebben allemaal geheimhoudingsplicht. Dit wordt ook wel zwijgplicht genoemd. Ook moeten hulpverleners zorgvuldig omgaan met jouw privacy. Dit wordt ook wel privacybescherming genoemd.

Dit is wettelijk geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, in speciale wetgeving en afspraken (‘beroepscodes’) voorverschillende hulpverleners.

Dat betekent:

Een huisarts en andere hulpverleners roddelen niet over jou! Ze leren op hun opleiding dat dit niet hoort.

Kunnen mijn ouders erachter komen wat ik bespreek met een hulpverlener?

Dit hangt af van je leeftijd.

  • Ben jij jonger dan 12 jaar? Je ouders hebben dan altijd recht op informatie over jou. Maar als jij denkt dat dit jou in gevaar brengt, (bijvoorbeeld omdat je ouders je zullen mishandelen als ze weten dat jij met huisarts hebt gesproken) zullen veel hulpverleners/huisartsen daar rekening mee houden en er (voorlopig) vanaf zien.
    • Als de huisarts/hulpverlener denkt dat jij misschien gevaar loopt als je ouders dingen over jou te weten te komen, is de huisarts/hulpverlener verplicht om te onderzoeken hoe dit zit. Als jij echt gevaar loopt, kan de huisarts/hulpverlener besluiten dat de zorg voor jou (‘zorgplicht’) het belangrijkste is. De huisarts/hulpverlener moet dat besluit goed opschrijven en vertellen waarom hij/zij dat denkt.
  • Ben je tussen de 12 tot 16 jaar? Dan zal de huisarts/hulpverlener met jou overleggen. Als jij denkt dat je in de problemen komt als je ouders geïnformeerd worden, is het daarom belangrijk om dit aan te geven aan de huisarts/hulpverlener. De beslissing om je ouders wel of niet te informeren blijft aan de huisarts/hulpverlener.
  • Ben jij 16 jaar of ouder? Dat betekent dat de huisarts jouw ouders niet mag inlichten zonder jouw toestemming.