Omgaan met je omgeving

Voor veel mensen is het geen probleem als ze weten dat iemand transgender is. Ze doen er niet moeilijk over. Sommige mensen hebben er wel moeite mee als iemand transgender is. Hoe kun je hierop reageren? En wat doe je als je het zelf lastig vindt om er over te praten? Hier lees je tips en info over omgaan met je ouders, familie en vrienden en wat je kan doen als je te maken krijgt met pestgedrag van anderen.

In het menu aan de zijkant vind je alle onderwerpen.