Politie

Iemand uitschelden op straat, bedreigen of zomaar vast pakken op straat is strafbaar. Zeker als je wordt uitgescholden vanwege je gender (of seksuele voorkeur) het is dan namelijk ook discriminatie. Je kunt altijd melding of aangifte doen bij de politie als je zoiets meemaakt.

Wanneer kan je naar de politie stappen?

Vaak zijn transgenders terughoudend in het melden van geweld. Ze denken dat het niet belangrijk is, dat geweld meemaken er nou eenmaal bij hoort of dat de politie niets met de melding doet. Maar geweld hoort er helemaal niet bij!

Om het geweld aan te pakken, is het belangrijk dat incidenten worden gemeld. De politie kan daarmee namelijk het volgende doen:
• Bij voldoende bewijs de dader strafrechtelijk vervolgen.
• Extra surveilleren op plekken waar veel  geweld plaatsvindt.
• Een agent(e) in gewone kleding (niet in uniform) kan op de plek waar veel geweld voorkomt, bijvoorbeeld hand-in-hand lopen en zodra hier dan met agressie op gereageerd wordt door anderen, de daders oppakken.
• Het registreren en opnemen in de statistieken: zo wordt inzichtelijk hoe vaak en waar geweld tegen transgenders voorkomt.

Geweld en agressie kunnen op verschillende plekken voorkomen:

 • op straat
 • bij het uitgaan
 • op het werk
 • op school
 • bij de sportclub
 • in en rond het huis
 • in je buurt

Wist je dat…?

 • Ook agressie en geweld in huis strafbaar zijn? Ook familieleden (ouders, broers, zussen, nichtjes, neven, tantes, ooms etc.) mogen geen agressie of geweld plegen.
 • Veel transgenders denken dat het geweld dat zij meemaken niet ernstig genoeg is om naar de politie te stappen. Misschien denk je dat je er een bloedneus of blauw plekken aan moet hebben overgehouden om naar de politie te kunnen stappen. Maar dat is niet waar. Ook als je uitgescholden of geïntimideerd bent, kun je naar de politie stappen.

Voorbeelden van agressie en geweld

 • Voorbeelden van agressie, geweld en discriminatie
  Soms twijfel je of je naar politie kan stappen voor wat jij hebt meegemaakt. Hieronder een aantal voorbeelden van strafbare feiten: als je zoiets hebt mee gemaakt, kan je dus naar de politie stappen.
  - Uitgescholden worden door onbekenden op straat.
  De politie noemt dit: belediging
  - Seksuele opmerkingen van een docent, leidinggevende, arts of hulpverlener
  De politie noemt dit: seksuele intimidatie
  - Een tongzoen krijgen van iemand terwijl je dat niet wil
  De politie noemt dit: binnendringen lichaam, verkrachting
  - Klemgereden worden door scooters of auto’s
  De politie noemt dit: belemmering van bewegingsvrijheid
  - Een klap krijgen
  De politie noemt dit: openlijke geweldpleging en mishandeling
  - Geschopt worden
  De politie noemt dit: openlijke geweldpleging en mishandeling
  - Een groep jongeren van school zegt dat ze je in elkaar gaan slaan
  De politie noemt dit: bedreiging 
  - Bij je heupen, billen of borsten gepakt worden, terwijl je dat niet wil
  De politie noemt dit: aanranding
  - Een familielid zegt dat als jij niet verandert, je voor je leven moet vrezen
  De politie noemt dit: bedreiging
  - Door iemand in je kruis worden gegrepen
  De politie noemt dit: aanranding
  - Ingesloten worden door een groepje jongeren
  De politie noemt dit: belemmering van bewegingsvrijheid

Lees concrete voorbeelden op:
https://www.transgendernetwerk.nl/projecten/discriminatie/

Melding maken of aangifte doen?

Aangifte
Als je slachtoffer bent geworden van anti-transgender geweld en discriminatie, dan kan je hier aangifte van doen. Door aangifte te doen, stel je de politie op de hoogte van wat er is gebeurd en geef je aan dat je wilt dat de dader wordt vervolgd. Als er genoeg informatie beschikbaar is, zal de politie een onderzoek starten. Naar aanleiding van dit onderzoek is het mogelijk dat de dader wordt gestraft en kan je eventueel de schade op de dader verhalen. Verder kan de informatie die je geeft bij de aangifte heel nuttig zijn voor de politie. Zo kan de politie bijvoorbeeld op bepaalde plekken vaker surveilleren.

Wil je (nog) geen aangifte doen?
Dan kan je een melding maken bij de politie. De politie zal na een melding geen onderzoek instellen, tenzij het om heel ernstige feiten gaat. Toch kan een melding nuttig zijn. Allereerst omdat de politie ook de informatie uit meldingen gebruikt om preventief te werk te gaan. Zo kunnen ze bijvoorbeeld bijhouden hoe vaak er geweld tegen transgenders plaatsvindt en daar acties op ondernemen.

Hoe neem ik contact op met de politie?

 • Je kunt terecht bij de politie in jouw regio. Bel bij spoed direct 112. Als het geen spoed is, kan je 0900-8844. Je kunt aangifte doen op het kantoor van de politie of online.
 • Als je te maken krijgt met geweld, agressie of discriminatie kun je dit melden via www.hatecrimes.nl
 • Je kunt ook contact opnemen met Roze in Blauw: dit is een netwerk van politieagenten at de belangen van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders binnen en buiten de politie behartigt. Je kunt bellen naar 088 - 169 1234 of mailen naar rozeinblauw@amsterdam.politie.nl

Tips voor als je naar de politie gaat:

 • Bedenk of je melding of aangifte wilt doen. Als je aangifte doet, verzoek je om strafrechtelijke vervolging. Dit betekent dat je wilt dat de dader gestraft wordt. Doe je een melding, dan stel je de politie op de hoogte van de situatie. Je kunt hier advies over vragen aan de politie.
  • Bedenk dat de dader een hogere straf kan krijgen als bewezen kan worden dat hij de daad pleegdeomdat hij een hekel aan transgenders heeft. Je moet er soms bij de politie zelf op aandringen dat dit discriminatieaspect wordt meegenomen in de aangifte.
 • Neem een vriend of vriendin mee. Dat voelt een stuk beter dan in je eentje gaan.
 • Wil je liever je verhaal doen aan een vrouw? Vraag dit dan! Dit gebeurt vaker en is meestal geen probleem.
 • Heb je geen goed gevoel bij de politieagent bij wie je jouw verhaal doet? Vraag dan of je iemand anders kan spreken.
 • Ben je naar de politie geweest in jouw regio en voelde je niet serieus genomen? Neem dan contact op met Roze in Blauw.

Kan ik discriminatie nog op een andere plek melden dan bij de politie?

Je kunt voor ervaringen met discriminatie altijd terecht bij het antidiscriminatiebureau  (ADB) bij jou in de buurt. Je kunt hier melding doen van wat je hebt meegemaakt. Zij kunnen je advies geven over hoe je hiermee om kan gaan.

Voorbeelden waarmee je naar een antidiscriminatiebureau kan gaan:

 • Afgewezen worden voor een (bij)baan vanwege je gender (of seksuele voorkeur).
 • In een winkel niet geholpen worden vanwege je gender (of seksuele voorkeur).
 • In een restaurant niet geholpen worden in een restaurant vanwege je gender (of seksuele voorkeur).
"Ik ben een paar keer flink uitgescholden op straat als ik een jurk aan had. De eerste keren deed ik er niks mee. Maar na een paar keer was ik het zat en ben ik naar de politie gegaan. Zo kan er tenminste ook wat aan gedaan worden". - Nigel

 

 • Uitgescholden, bedreigd of geïntimideerd worden vanwege je gender of seksuele voorkeur is niet oké. We raden je aan om naar de politie stappen.
 • Je kunt terecht bij de politie in jouw regio. Bel bij spoed direct 112 of achteraf 0900-8844. Maar je kunt ook contact opnemen met Roze in Blauw .
 • Discriminatie kun je altijd melden bij het antidiscriminatiebureau in jouw regio.