Christendom

Iedereenisanders.nl - Christendom Als je er als christen achter komt dat je transgendergevoelens hebt, kan dat schrikken zijn. Ben ik nog wel ‘een goede christen’? Word ik ooit geaccepteerd door andere christenen als ik uitkom voor mijn transgendergevoelens? En kun je ook in transitie gaan als je christen bent? Deze vragen kunnen je onzeker maken. Lees  daarom hier alles over het christendom en transgender zijn

Hoe denken christenen over transgender zijn?

Er zijn zo’n 2 miljard christenen op de wereld. Het is een geloof dat door mensen heel verschillend wordt beleefd. Het is ook een geloof met veel verschillende stromingen. Je hebt bijvoorbeeld een Rooms-katholieke Kerk, zeer veel verschillende gereformeerde kerkgemeenschappen en er zijn diverse evangelische kerken.

Binnen deze stromingen zijn er verschillende opvattingen over transgender zijn. De ene christen vindt het goed als iemand een operatie ondergaat om van geslacht te veranderen. Terwijl de andere het niet oké vindt. Per stroming, gemeenschap en per persoon verschillen de meningen over transgender zijn.

Er is dus niet één dezelfde visie vanuit christenen over transgender zijn maar er zijn verschillende visies.

In de documentaire Call me Malcolm staat het leven van Malcolm centraal. Hij is 27 jaar en is geboren als Miriam. Malcolm heeft veel steun gehad in zijn transitie van zijn christelijke geloof.

Hoe komt het dat christenen verschillend denken over transgender zijn?

 • Dit heeft te maken met hoe christenen de Bijbel interpreteren. Ze lezen de teksten en denken na over wat er wordt bedoeld. Iemand kan dan dingen zelf anders invullen. Dit geldt voor allerlei thema’s. Zo wordt er door christenen bijvoorbeeld verschillend gedacht over voorbehoedsmiddelen, opvoeding, de rol van vrouwen en hoe een kerkdienst hoort te gaan.
 • Het heeft te maken met de cultuur binnen de gemeenschap: in sommige kerkgemeenschappen vindt men het een beetje raar of vreemd als iemand transgender is: vaak omdat men weinig mensen kent die transgender zijn. Er wordt bijvoorbeeld over gelachen of geroddeld. Dit heeft niks te maken met het geloof maar met de cultuur. Er zijn bijvoorbeeld ook veel niet–christelijke gemeenschappen, waar ook veel op elkaar wordt gelet, (bijvoorbeeld een klein dorp of straat) waar men hetzelfde reageert.
 • Het heeft te maken met de persoon zelf. Als een cisgender-persoon weinig transgender personen kent, is het vaak wat moeilijker om zich in te leven. Als je met elkaar praat en gevoelens deelt, is het makkelijker om elkaar te begrijpen.
Bang dat je van je ouders moet trouwen? Kijk dan op YourRight2Choose en lees wat je kan doen om dit te voorkomen!

Voorbeelden van opvattingen van christenen over transgender zijn

 • In orthodox gereformeerde christelijke gemeenschappen, wordt het meestal niet goedgekeurd als je als meisje ‘mannenkleding’ draagt of als jongen ‘vrouwenkleding’ draagt. Hierdoor kan het ook gebeuren dat transmeisjes en transjongens niet de kleding kunnen dragen die bij hen past.
 • Sommige christenen gaan ervanuit dat je niet ‘in de natuur mag ingrijpen’. Je laten opereren om van geslacht te veranderen, mag volgens deze christenen niet.
 • Een deel van de christenen vindt dat een transgender persoon medeleven en compassie verdient omdat ze vinden dat een transgender persoon in een moeilijke situatie verkeert. Een deel van hen vindt een operatie dan ook geoorloofd: hoe jij je van binnen voelt, is het belangrijkste en daar mag jij je lijf op aanpassen. Sommigen vinden dat je moet proberen ‘de strijd aan te gaan’ of ‘je kruis te dragen’ en dat je je dus niet moet laten opereren.

Vaak vindt men het dan essentieel dat je na de operatie een heteroseksueel leven leidt. Maar er zijn ook christenen die een homo- of lesbische relatie als transgender wel goed keuren.

 • Er is minder bekend over hoe christenen denken over de positie tussen man en vrouw in. Het lijkt erop dat er vaak van wordt uitgegaan dat je óf man óf vrouw bent.
 • Er zijn ook theologen die verschillende Bijbelteksten zien die ronduit positief zijn over transgenders en transseksualiteit.

Deze voorbeelden van opvattingen komen uit diverse boeken en uit de praktijk van hulpverleners. De makers van deze site zijn geen religiedeskundigen maar omschrijven wat ze zien en horen. Er zijn uiteraard ook andere opvattingen mogelijk dan die hierboven beschreven staan.

 

 

Hoe kan ik ermee omgaan?

 

 • Er is niet één visie van christenen op transgender zijn, er zijn heel veel verschillende visies.
 • Vraag steun aan andere christelijke jongeren met transgender gevoelens.
 • Uiteindelijk kan jij alleen zelf bepalen hoe jij je zelf voelt en met je gevoelens en met je geloof wilt omgaan. Er zijn verschillende keuzes mogelijk. Anderen kunnen die keuze niet voor jou maken. Wel kun je hierbij steun en advies van anderen vragen.