Hindoeïsme

Als je er als hindoe achter komt dat je transgendergevoelens hebt, kan dat schrikken zijn. Word ik ooit geaccepteerd door andere hindoes als ik uitkom voor mijn transgendergevoelens? En kun je ook in transitie gaan als je hindoe bent? Deze vragen kunnen je onzeker maken. Lees daarom hier alles over het hindoeïsme en transgender-zijn.

Hoe denken hindoes over transgender zijn?

Er zijn ongeveer tussen de 800 en 950 miljoen mensen op de wereld die het geloof hindoeïsme aanhangen. Het hindoeïsme is eigenlijk niet één godsdienst maar een hele verzameling verschillende geloven die bepaalde overeenkomsten met elkaar vertonen zoals het geloof in reïncarnatie.

Er is dus niet één dezelfde visie vanuit alle hindoes over transgender-zijn, maar er zijn verschillende visies.

Hoe komt het dat hindoes verschillend denken over transgender zijn?

 • Dit heeft te maken met hoe hindoes de heilige teksten interpreteren. Ze lezen de teksten en denken na over wat er wordt bedoeld. Iemand kan dan dingen zelf anders invullen. Dit geldt voor allerlei thema’s. Zo wordt er door hindoes verschillend gedacht over de rol van vrouwen.
 • Het heeft te maken met de cultuur binnen de gemeenschap: in veel gemeenschappen waar de meeste mensen hindoe zijn, is de eer van de familie belangrijk.
  • Familie-eer is cultuur en komt niet uit de religie of het geloof.
  • Familie-eer is het besef dat je familie helemaal geaccepteerd wordt door de gemeenschap waarin je leeft. Je hoort er als familie helemaal bij. Je merkt aan de reacties van de gemeenschap dat ze je accepteren. Je bent welkom op bruiloften en je wordt vriendelijk begroet op straat. Om de familie-eer te behouden, moet je je houden aan de (ongeschreven) regels van de gemeenschap.
  • Een deel van de hindoes vindt het een schending van de eer van de familie als een familielid zich niet gedraagt volgens de sekse die is toegewezen bij de geboorte. Zij weten meestal erg weinig over transgender-zijn en verwarren het met homoseksueel-zijn.
  • Als de eer van de familie is geschonden, wil een familie de eer herstellen. Dat kan betekenen dat je met dwang of geweld te maken krijgt. Als je daar bang voor bent, neem dan altijd contact op met het ´Voor een veilig thuis´ of de politie.
 • Het heeft te maken met de persoon zelf. Als een cisgender-persoon weinig transgender kent, is het vaak wat moeilijker om je in te leven. Als je met elkaar praat en gevoelens deelt, is het makkelijker om elkaar te begrijpen.
Bang dat je van je ouders moet trouwen? Kijk dan hier en lees wat je kan doen om dit te voorkomen!

Voorbeelden van opvattingen van hindoes over transgender zijn

 • In verschillende hindoeïstische stromingen nemen hijras een belangrijke plaats in. Dit is een zeer diverse groep mensen. Ze worden geboren met het lijf van een man en kleden en leven als vrouw. Sommige hebben ook operaties om meer het lijf van een vrouw te krijgen. Een deel van hen is dus wat in Nederland transseksueel genoemd zou worden. Anderen hebben dit niet en doen eerder aan travestie.
  • Een deel van de hindoes gaat ervanuit dat zij geluk brengen. Hijras worden daarom uitgenodigd op bruiloften.
  • Tegelijkertijd hebben hijras veel te maken met discriminatie.
  • Het is moeilijk voor hijras om een baan te krijgen. Veel werken als dansers. Ook werkt een deel van de hijras als sekswerker (seks voor geld) om te kunnen overleven.
 • Onder veel hindoes is de familie-eer erg belangrijk. Dit heeft niet met de religie maar met de cultuur te maken. Het hooghouden van de familie-eer betekent dat vrouwen zich kuis en bescheiden dienen te gedragen en mannen over hun eer moeten waken. In het leven zijn er dus strikte ongeschreven regels over hoe een vrouw zich moet gedragen en hoe een man zich moet gedragen. Vanuit die cultuur, wordt het vaal afgekeurd als een iemand die het lijf heeft van een meisje jongenskleding wil dragen en iemand die het lijf heeft van een jongen, meisjeskleding wilt dragen. Het wordt dan ook vaak verward met homoseksualiteit.
 • In de geschiedenis van het hindoeïsme zijn verschillende verwijzingen naar transgenders: zowel naar transmannen en transvrouwen. Er wordt soms gesproken over ‘een derde sekse’.

Deze voorbeelden van opvattingen komen uit diverse boeken en uit de praktijk van hulpverleners De makers van deze site zijn geen religiedeskundigen maar omschrijven wat ze zien en horen. Er zijn uiteraard ook andere opvattingen mogelijk dan die hierboven beschreven staan.

In Nepal hoef je bij de wet niet te kiezen of je als man of vrouw geregistreerd wil worden, je kunt ook geregistreerd worden als derde sekse. Lees hier het interview met een Nepalse transgender.

Hoe kan ik ermee omgaan?

 • Vraag hulp als je er niet alleen uitkomt. Zeker wanneer je problemen hebt in je familie.Lees daar hier meerover.
Queens! is een Bollywoodfilm die gaat over het leven van hijras. Sommige transgenders vinden de film erg leuk, andere transgenders vinden dat de film vooroordelen bevestigt. 
 • Er is niet één visie van hindoes op transgender zijn, maar er zijn heel veel verschillende visies.
 • Vraag steun aan andere hindoe-jongeren met transgendergevoelens.
 • Uiteindelijk kan jij alleen zelf bepalen hoe jij je zelf voelt en met je gevoelens en met je geloof wilt omgaan. Er zijn verschillende keuzes mogelijk. Anderen kunnen die keuze niet voor jou maken. Wel kun je hierbij steun en advies van anderen vragen.