Disclaimer & cookies

De hoofddoelstelling van deze website is een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van gezonde copingsstrategieën door LHBT-jongeren tussen de 12 en 21 jaar. De website is op zo'n manier ontwikkeld dat deze bijdraagt aan het verminderen van de risicofactoren van suïcidaal gedrag en het vergroten van factoren die beschermen tegen suïcidaal gedrag. 

Ontwikkeling van deze interventie

Deze website is ontwikkeld in een participatief ontwikkeltraject (Jacobs, 2005) aan de hand van de Intervention Mapping Approach (Bartholomew, et al. 2011). Er is gestart met een literatuuronderzoek en een behoefteonderzoek onder de doelgroep van LHBT-jongeren. Op basis hiervan is een probleemanalyse gemaakt en zijn de gedragsdoelen, gedragsdeterminanten en veranderdoelen vastgesteld. Dit staat samengevat in een startdocument dat u hier kunt downloaden.

Veranderdoelen

De website focust op kennis vergroten, bewustwording en attitudeverandering, gebaseerd op Theory of Reasoned Action (Fishbein & Azjen, 2010) en Theory of Planned Behavior (Azjen, 1988, Conner & Sparks, 2005).Veranderdoelen betreffen onder andere: acceptatie van de eigen LHBT-gevoelens vergroten; de drempel naar de hulpverlening verlagen; alert zijn op suïcidaal gedrag; een LHBT-sociaal netwerk met gelijkgestemden vormen en een positief beeld ontwikkelen van de toekomst als LHBT’er.

Betrokkenen

Deze website is ontwikkeld met behulp van verschillende experts op het gebied van suïcidepreventie en de emancipatie van LHBT jongeren. Ook hebben verschillende LHBT-jongeren actief meegedacht en meegewerkt in het proces. In het colofon is terug te lezen wie betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van deze website.

Hulporganisaties

De hulporganisaties waar deze website naar verwijst zijn met uiterste zorg uitgekozen. De ontwikkelaars van deze site zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze hulporganisaties. Bij klachten over hulporganisaties kunt u terecht bij de klachtencommissie van de instellingen.

Cookie-info

De makers van deze site zijn benieuwd welke delen van de site goed bezocht worden en welke minder. Daarom wordt met behulp van Google analytics bijgehouden via cookies hoe lang gebruikers de site bezoeken en welke delen zij bezoeken. Op basis van deze informatie wordt er gewerkt aan verbetering van de site. Google analytics is volledig geanonimiseerd.
Ook worden er cookies gebruikt om het gemak van de bezoeker te vergroten.
Er worden geen persoonlijke gegevens bijgehouden van gebruikers. Als jij bijvoorbeeld een van de testen op deze website invult, dan slaan we dit niet op. We weten dus niet welke antwoorden jij gegeven hebt.