Omgaan met je omgeving

Voor de meeste mensen is het geen enkel probleem als ze weten dat iemand homo, lesbisch of bi is. Ze doen er niet moeilijk over. Sommige mensen hebben er wel moeite mee als iemand homo, lesbisch of bi is. Hoe kun je hierop reageren? En wat doe je als je het zelf lastig vindt om er over te praten?

Hier lees je hierover tips en info over omgaan met je ouders, familie en vrienden en wat je kan doen als je te maken krijgt met pestgedrag van anderen.

In de rechterkolom vind je alle onderwerpen.