Ondersteuners

Jongeren die lesbische, homo, bi en/of transgender (LHBT) gevoelens hebben, staan voor extra uitdagingen in vergelijking met hun leeftijdsgenoten. Negatieve reacties van leeftijdsgenoten, pesten en geweld komen veel voor. Dit maakt LHBT-jongeren kwetsbaar voor onder meer depressie en zelfmoord.

Het blijft daarom hard nodig om in te zetten op het vergroten van de weerbaarheid van LHBT-jongeren. Meer hierover leest u in het artikel LHBT-jongeren: van kwetsbaar tot weerbaar op de website van Movisie. Daarnaast vind u hieronder een overzicht met meer informatie en doorverwijzingsmogelijkheden.

Info en hulp bij zelfmoord

113online 
Je kunt 0900-0113 bellen als je diep in de put zit of je somber voelt. Als je het leven niet meer ziet zitten of als je aan de dood denkt. Het gesprek is anoniem en is niet duurder dan als je belt naar een vast nummer. Ook ouders, vrienden en andere betrokken kunnen hier terecht met vragen of zorgen. Ook kun je chatten op 113online.nl, een mail sturen of online therapie krijgen.

Zelfbeschading
Op zelfbeschadigingondercontrole.nl vind je informatie over zelfbeschadiging: wat is het en wat kun je er aan doen? Ook staan op deze website persoonlijke verhalen en wordt online hulp geboden.

Preventie zelfmoord LHBT-jongeren

Voor hulpverleners
Het boekje Ik wou dat ik dood was helpt u als professional om suïcidaal gedrag onder lesbische, homo-, bi- en transgenderjongeren te voorkomen. Dit boekje geeft antwoord op 10 vragen van professionals als: hoe komt het dat zij vaker zelfmoord overwegen en hoe krijgen we dit aantal omlaag?

Voor LHBT-organisaties
De online publicatie Stayin' Alive geeft tips aan LHBT(-jongeren)organisatiesen GSA's over wat zij moeten doen om zelfmoord te voorkomen. In dit boekje vind je signalen waar je alert op moet zijn, tips over hoe je het gesprek hierover aan kunt gaan en contactgegevens van instanties waar je naar door kunt verwijzen. 

LHBT-specifieke hulpverlening

Voor jongeren
Wil je jongeren op de hulpverleningsmogelijkheden wijzen, dan kan je ze de pagina iedereenisanders.nl/460 aanraden.

Switchboard
De vrijwilligers van Switchboard beantwoorden vragen, bieden een luisterend oor en informeren over homoseksualiteit, biseksualiteit en transgender zijn. Je kunt maandag, woensdag en vrijdag van 14.00 uur tot 18.00 uur bellen naar 020 – 623 65 65 en je kunt je vragen ook mailen naar helpdesk@switchboard.nl.

Transvisie Zorg
Transvisie Zorg is een landelijke organisatie die psychologische en psychosociale hulpverlening biedt aan mensen met genderidentiteitsvragen en hun omgeving. Er wordt zowel individuele als groepshulpverlening geboden. Ook adviseert en begeleidt Transvisie Zorg professionals en scholen die te maken hebben met een genderdysfore leerling of cliënt.

Rotterdam V
Individuen, paren en gezinnen met lesbische, homo- of biseksuele gevoelens kunnen bij Rotterdam V terecht voor coaching en kortdurende hulpverlening Ook biedt Rotterdam V consultatie, advies en deskundigheidsbevordering aan andere hulpverleners en beroepskrachten die met vragen zitten rond seksuele diversiteit.

COC Haaglanden
COC Haaglanden biedt psychosociale hulpverlening voor LHBT’s, hun partners, familieleden en vrienden van alle leeftijden en uit alle culturen uit de regio Haaglanden. Tevens wordt er advies, informatie en deskundigheidsbevordering gegeven aan professionals.

Veilige Haven
Veilige Haven Amsterdam biedt advies, begeleiding en lotgenotencontact aan jongeren, mannen en vrouwen uit multicultureel Amsterdam en omstreken die een plek zoeken waar ze terecht kunnen met hun homo-, biseksuele, lesbische of transgendergevoelens. 
Veilige Haven Oost biedt een luisterend oor, informatie, advies en hulp voor jongeren met een andere culturele achtergrond uit de regio Nijmegen die vragen hebben over hun seksuele- of genderidentiteit.

Psychologen en therapeuten
Naast bovengenoemde eerstelijnsorganisaties zijn ook diverse vrijgevestigde psychologen en therapeuten gespecialiseerd in seksuele en/of genderdiversiteit. Deze zijn te vinden via rozehulpverlening.nl

Andere LHBT-jongeren ontmoeten

Nietalleenanders.nl
LHBT-jongeren willen elkaar graag ontmoeten, zodat ze zich voor het eerst in hun leven niet alleen anders voelen. Op de landkaart en in de agenda van nietalleenanders.nl is daarom overzichtelijk te zien welke activiteiten er komende maand worden georganiseerd. Op deze website staan ook veel info en tips over hoe je zelf activiteiten voor LHBT-jongeren kunt organiseren.

Online
Er zijn verschillende mogelijkheden om andere LHBT-jongeren online te onmoeten. Bijvoorbeeld via Jong&Out voor lesbische, homo, bi en transgender jongeren tot 18 jaar. Andere communities en fora's zijn te vinden via nietalleenanders.nl.

LHBT- jongerenorganisaties
Een overzicht van verschillende organisaties speciaal voor LHBT-jongeren staan op iedereenisanders.nl/110 en actieve initiatieven staan per regio gegroepeerd op nietalleenanders.nl.

Tips voor gemeenten en professionals
Met de Jeugdwet en nieuwe Wmo voor de deur, is het aan gemeenten en professionals om de eigen kracht van kwetsbare LHBT-jongeren te versterken door ontmoeting te stimuleren. Hoe zij dit kunnen doen staat in het artikel LHBT-jongeren zijn niet alleen anders.

Een veilig schoolklimaat

Voor personeel
De factsheet Kwetsbare LHBT-jongeren op school geeft info en praktische tips aan leerlingen begeleiders en mentoren om jongeren met LHBT-gevoelens zo goed mogelijk te ondersteunen.

Voor organisaties
De handreiking Veiligheid en seksuele diversiteit in het voortgezet onderwijs helpt gemeenten, provincies en lokale organisaties voor onderwijsondersteuning om diversiteitsbeleid te ondersteunen.

Gay-Straight Alliance
Een Gay-Straight Alliance is een groep leerlingen en docenten die willen dat hun school veilig is voor iedereen. Of je nu homo, hetero, lesbo, bi, transgender of in dubio bent.

Advies en methodes
Edudivers is het kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit en wil bevorderen dat elke scholier vrije keuzes kan maken voor een eigen leefstijl. En onderwijsadviesbureau APS heeft de website Gay&School gelanceerd met informatie, inspiratie en gereedschappen om te bouwen aan een veilige school voor iedereen.

LHBT-inclusieve hulpverlening

Roze handboek voor sociaal werkers
Lesbo's, homo's, bi's en transgenders  zijn net als andere cliënten, maar het is belangrijk meer over hen te weten aangezien ze meer risico lopen in een kwetsbare positie te verkeren. In Kijk jij al door een roze bril? staan daarom talloze tips uit de praktijk die u helpen om de ondersteuning aan deze doelgroep vorm te geven.

Een LHBT-inclusieve organisatie
Hoe heb je oog in  hulp- en dienstverlening oog voor verschillen in seksuele en genderdiversiteit? Met dit stappenplan op de website van Movisie kan bestaand beleid binnen de organisatie verbeterd worden om LHBT-inclusief te werken.

Seksuele diversiteit in de jeugdzorg
'Samen anders' is een spel dat speciaal voor de jeugdhulpverlening is gemaakt. Het wordt gespeeld met kaartjes waarop stellingen staan over verschillende diversiteitsonderwerpen: van liefde en gender tot religie en cultuur. Jongeren kunnen op een laagdrempelige manier hun visie en mening met elkaar delen, worden aan het denken gezet, en leren elkaar beter kennen. Download het spel 'Samen Anders'.

Transgenders

Info en tips voor jongeren
Op iedereenisanders.nl/21 staat alle info en tips voor wanneer een jongere (misschien) transgendergevoelens heeft. 

Transgender Netwerk Nederland
Transgender Netwerk Nederland is een samenwerkingsverband van (belangen)organisaties voor transgenders. Zij zetten zich in voor een genderdiverse samenleving, bestrijding van discriminatie en emancipatie van transgenders en hun omgeving.

Transvisie Patiëntenorganisatie
Bij Transvisie Patiëntenorganisatie ontmoeten transgenders uit heel Nederland elkaar. Ook ouders van transgender kinderen kunnen hier terecht.

Aandacht voor de T in LHBT
In de handreiking Transgenders in de gemeente wordt uiteen gezet wat gemeenten en lokale organisaties kunnen doen voor transgenders. Naast informatie over transgenderisme en transitie worden onderzoeken over de positie van transgenders samengevat en tips gegeven voor beleid.

Christelijk en LHBT zijn

Informatie over het christendom en LHBT
Christelijke LHBT’s horen vaak afwijzende visies op homoseksualiteit en transgenderisme. Vandaar dat op iedereenisanders.nl/150 verschillende opvattingen van christenen hierover verklaard zijn en tips worden gegeven hoe je hiermee om kunt gaan.

Voor hulpverleners
Het boekje Geloven onder de regenboog biedt handvatten voor hulpverlening aan LHBT’s met een christelijke achtergrond, achtergrondinformatie over de christelijke gemeenschap en ervaringsverhalen.

Christelijke organisaties
De verschillende organisaties voor christelijke LHBT’s zijn te vinden op de website van de koepelorganisatie LKP. Ook is er een forum voor iedereen die christen is en te maken heeft met homo-, bi- en lesbische seksualiteit: regenboogforum.nl

Bi-cultureel en LHBT zijn

Hulpverlening op maat
Op basis van vier pilotprojecten worden in Dubbel en dwars concrete aanbevelingen gedaan: welke problemen hebben bi-culturele jongeren met homoseksuele gevoelens, hoe kunnen we hen bereiken en voorkomen dat de problemen escaleren?

Een ketenaanpak
De toolkit Ketenaanpak voor migranten met homoseksuele gevoelens geeft gemeenten een blauwdruk voor beleid dat aansluit op de problemen van niet-westerse migranten, lokale organisaties concrete instrumenten voor ketenzorg en hulpverleners tips om de hulpverlening effectief aan te pakken.

Informatie over de Islam en LHBT
Binnen de islam zijn er verschillende opvattingen over homo- lesbisch en bi zijn. Op iedereenisanders.nl/148 wordt vertelt wat er in de Koran staat over homoseksualiteit en worden tips gegeven wat je als moslimjongere kunt doen wanneer je ontdekt dat je op dezelfde sekse valt.