Omgaan met je omgeving

Het is fijn om met iemand te kunnen praten over je genderidentiteit of je seksuele voorkeur. Voor veel mensen is het geen probleem als ze weten dat je transgender, homo, bi, of lesbisch bent. Ze doen er niet moeilijk over. Sommige mensen hebben er wel moeite mee. Hoe kun je hierop reageren? En wat doe je als je het zelf lastig vindt om er over te praten? Hier lees je tips en info over omgaan met je ouders, familie en, vrienden, en wat je kunt doen als je te maken krijgt met pestgedrag van anderen.

Wat is lhbti+?

Lhbti+ is een afkorting die staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse en meer vormen van seksuele/romantische orientaties, genderidentiteiten, genderexpressies en sekse kenmerken. 

Discriminatie

Niet iedereen accepteert je als je vertelt dat je LHBTI+ bent. Sommige mensen discrimineren. Discriminatie is onderscheid maken tussen mensen, en op grond daarvan mensen ongelijk behandelen.